Thứ Tư, 26 tháng 2, 2014

Thiền Sinh Sợi Nắng Hành Hương Kính Viếng Tu Viện Hộ Pháp Xuân Giáp Ngọ


Thiền Sinh Sợi Nắng Hành Hương Kính Viếng Tu Viện Hộ Pháp Xuân Giáp Ngọ -- www.HoPhap.Net
Thiền Sinh Sợi Nắng Hành Hương Kính Viếng Tu Viện Hộ Pháp Xuân Giáp Ngọ -- www.HoPhap.Net
Thiền Sinh Sợi Nắng Hành Hương Kính Viếng Tu Viện Hộ Pháp Xuân Giáp Ngọ

Sáng sớm thứ bảy, 2/15/14, mới 7 giờ Tu Viện Hộ Pháp đã mở cửa, các Phật tử đến Tu Viện sớm, người quét sân, người dọn bàn, người gói bánh, … xôn xao ghê, hôm nay sẽ có phái đoàn của Gia Đình Thiền Sinh Sợi Nắng đến hành hương đảnh lễ  cúng dường tại Tu Viện Hộ Pháp.

Một xe buýt 60 người tuần tự xuống và xếp hàng từ tốn khoang thai trước khi bước vào sân Chùa, dễ thương quá, thân trang nghiêm nhưng khuôn mặt rạng rỡ cùng nhau tiến vào Chánh Điện với tiếng pháo nổ đì đùng liên hồi của Thầy Trụ Trì chào đón phái đoàn.  Những lễ phẩm đã được dâng lên cúng Phật, Thầy cho đoàn cùng tụng bài Kinh ngắn buổi sáng dâng lên Chư Phật Mười Phương trước khi hàn huyên trò chuyện.  Thầy tán thán những Phật tử vùng Orange đã hoan hỷ tổ chức viếng cảnh Chùa trong đầu năm, mặc dù không có Tăng/Ni hướng dẫn, đặc biệt là đạo hữu Quảng Minh Hậu, vị cao niên nhất trong nhóm và năng nổ giúp đàn em/cháu trong Gia Đình Sợi Nắng. 

Cô Quảng Diệu Hiện dâng lời tác bạch, nghe Cô nói mà dt rưng rưng nước mắt, đầu năm Xuân mới, Cô thay mặt cho đạo tràng Sợi Nắng cảm niệm ân đức của Thầy Tuệ Uy, một​ ...(hoan hỷ bấm vào link đọc tiếp) --> .Thiền Sinh Sợi Nắng Hành Hương Kính Viếng Tu Viện Hộ Pháp Xuân Giáp Ngọ 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét