Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2014

Mừng Sinh Nhật Sư Bác TÂM THỌ & Chúc Mừng Sinh Nhật chư Phật tử có Ngày Sinh Nhật trong Tháng Hai


Mừng Sinh Nhật Sư Bác TÂM THỌ & Chúc Mừng Sinh Nhật chư Phật tử có Ngày Sinh Nhật trong Tháng Hai

Nam Mô Dược Sư Hội Thượng Phật Bồ Tát

Nam mô Vô Lượng Thọ Phật, Vô Lương Quang Phật, Vô Lượng Công Đức Phật

Lễ Chúc Thọ và Mừng Sinh Nhật thứ 82 của Sư Bác Tâm Thọ sẽ được long trọng tổ chức trong khóa lễ tối hôm nay Saturday vào lúc 7:30 PM ngày 1 tháng 2 năm 2014

Kính mời chư Phật tử và các đệ tử cùng về tham dự chung vui đông đủ

Tình Cha Thiêng Liên: Sư Bác Sadi Tâm Thọ Thân Phụ của T.T. Tuệ Uy – Hophap.Net

Phật kia kìa!

Tình Cha Thiêng Liêng

Happy Birhtday to Sadi Thích Tâm Thọ

Happy Birthday to You, Venerable Monks/Nuns/Buddhists!

Happy Birthday to Our Buddhists Đức Diệu Duyên, Đức Diệu Tường ...

Tu Viện Hộ Pháp thành kính chúc mừng sinh nhật đến hết thảy Chư Tôn Đức Tăng Ni, Phật tử có chung  các ngày sinh nhật trong Tháng Hai và ngày hôm nay.

Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh đã sanh, đang sanh, hoặc sẽ sanh ra trong ngày hôm nay được mọi sự an lạc kiết tường trong ánh hào quang chư Phật.

Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật

=======================================

No matter the distance between your homes and Ho Phap Monastery,

the distance between our hearts will never change.

========================================

 May Buddha bless you and yours. 

Cầu cho tất cả chúng sinh thường được an vui, được sự thành tựu phước trí và thọ mạng giống như Đức Thế Tôn.

=======================================

​Source link: Mừng Sinh Nhật Sư Bác TÂM THỌ & Chúc Mừng Sinh Nhật chư Phật tử có Ngày Sinh Nhật trong Tháng Hai

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét