Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2014

Đệ Nhất Phu Nhân gửi thư E-mail đến Tu Viện Hộ Pháp để nhắc nhở


Đức Diệu Lạc -- iTemple: HoPhap.Net
Đức Diệu Lạc -- iTemple: HoPhap.NetNam mô A-Di-Đà Phật,

Bà Đệ Nhất Phu Nhân vừa gửi thư E-mail đến Tu Viện Hộ Pháp để nhắc nhở quý chư Tăng và Phật tử về chương trình ObamaCare bảo hiểm sức khoẻ cho toàn dân California và cả nước Hoa Kỳ.  Tu Viện khuyên quý Pháp lữ nên ghi danh càng sớm càng tốt, vì cơn vô thường bệnh tật bất ngờ đến và nhanh chóng không lường trước được.

Nếu chư Tăng hay quý Phật tử nào cần giúp đỡ về điền đơn ghi danh về vấn đề này trực tiếp qua hệ thống internet, xin hoan hỷ liên lạc về Thầy Thích Tuệ Uy, chúng tôi sẽ chia sẽ kinh nghiệm hoặc dành thời gian để giúp cho quý vị hoàn tất hồ sơ trong khả năng của chúng tôi.

Nam mô A-Di-Đà Phật,

===========================

Hoan hỷ bấm vào link đọc tin tức quan trọng này From: First Lady Michelle Obama


​------------------------------------------------​

Thank you.

 
May Buddha Bless You and Yours,
 
iTemple: www.HoPhap.Net  
                    
Missionary Headquarters
Tu Vien Ho Phap Monastery
Los Angeles, Big Saigon
Phone: 1(626) 453-0109

E-mail: TuVienHoPhap@gmail.com 
 ================
In Buddha We Trust
================
Tất cả những pháp hữu-vi
Như mộng, huyễn hóa, như bóng nước, và ảo ảnh.
Khác gì sương mai, điện chớp có rồi không.
Xét suy như thế cho thường chớ quên!
    (Kim Cang Kinh)
            __()__
Một Ngày Trôi Qua…
Mạng Sống Giảm Dần!
Như Cá Trong Hồ Thiếu Nước,
Có Vui Sướng Gì!!!?
Các Vị:
Nhớ Niệm Phật, Pháp Tăng;
Bỏ Ác Làm Lành,
Giữ Gìn Khẩu Nghiệp,
Khéo Tu Kẻo Trể.
========================================

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét