Thứ Ba, 21 tháng 1, 2014

Sơ lược tiểu sư Tổ Huệ Đăng -- Tổ Đình Thiên Thai Bà Rịa - Vũng Tàu

Sơ lược tiểu sư Tổ Huệ Đăng -- Tổ Đình Thiên Thai Bà Rịa - Vũng Tàu

Sơ lược tiểu sư Tổ Huệ Đăng -- Tổ Đình Thiên Thai Bà Rịa - Vũng Tàu
Sơ lược tiểu sư Tổ Huệ Đăng -- Tổ Đình Thiên Thai Bà Rịa - Vũng TàuSơ lược tiểu sư Tổ Huệ Đăng

Tổ sư Huệ Đăng, thế danh là Lê Quang Hòa, sinh năm Quý Dậu (1873) nhằm triều Tự Đức năm thứ 26, tại (làng An Dõng - chứ không phải "An Đông", xã Bình Thành - tqd) xã An Đông, huyện Bình Khê, nay là huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, trong một gia đình Nho học.

Thân phụ Ngài là một nhà Nho, nên Ngài đã được thụ giáo từ khi mới lên 5 tuổi. Đến 7 tuổi Ngài được vào học trường huyện. Nhờ bẩm chất thông minh, Ngài luôn chiếm ưu hạng. Sau một thời gian Ngài được chuyển lên học trường tỉnh. Đây là nơi Ngài có thể sôi kinh nấu sử để mai sau danh chiếm bảng vàng, làm rạng rỡ tông đường.

Ngờ đâu ngày 22 tháng 5 năm Ất Dậu (1885) kinh đô Huế thất thủ. Vua Hàm Nghi phải xuất bôn, và xuống chiếu Cần Vương. Vừa lúc đó có kỳ thi Hương tại trường thi Bình Định, các sĩ tử cùng nhau bãi thi, phá trường, hô hào tham gia phong trào Cần Vương, chống Pháp cứu nước. Ngài cũng xếp bút nghiên, gia nhập hàng ngũ nghĩa quân Bình Định của các Ông Mai Xuân Thưởng, Bùi Điều.

Năm Đinh Hợi (1887), sau khi lực lượng nghĩa quân Cần Vương bị Pháp đàn áp, các thủ lĩnh lần lượt hy sinh, Ngài phải lánh nạn vào vùng Bà Rịa, tạm khoác áo thầy đồ che mắt quân địch, để chờ..... (Đọc tiếp hoan hỉ bấm vào link -->) Sơ lược tiểu sư Tổ Huệ Đăng


Thank you.

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét