Thứ Năm, 5 tháng 12, 2013

Hình Ảnh Cảm Động Lòng Hiếu Thảo của TT Thích Huệ Minh đối với Thân Mẫu: Lễ Phóng sanh 6 tấn cá


Source link: Lễ Phóng sanh 6 tấn cá cầu an cho Phật tử Diện Hiền

Lòng Hiếu Thảo của Thầy Huệ Minh đối với Thân Mẫu: Lễ Phóng sanh 6 tấn cá trên sông Sài Gòn cầu an cho Mẹ là cụ bà Phật tử Diện Hiền - www.HoPhap.Net
Lòng Hiếu Thảo của Thầy Huệ Minh đối với Thân Mẫu: Lễ Phóng sanh 6 tấn cá trên sông Sài Gòn cầu an cho Mẹ là cụ bà Phật tử Diện Hiền - www.HoPhap.Net

Lòng Hiếu Thảo của Thầy Huệ Minh đối với Thân Mẫu: Lễ Phóng sanh 6 tấn cá trên sông Sài Gòn cầu an cho Mẹ là cụ bà Phật tử Diện Hiền

TT Thích Huệ Minh trụ trì chùa Cam Lồ Vương Toronto Canada và anh chị em trong gia đình đã phóng sanh 6 tấn cá trên sông Sài Gòn để hồi hướng cầu an cho mẹ là Phật tử Nguyễn thị Hoa PD Diệu Hiền 80 tuổi, đang nằm hôn mê, cấp cứu phải trợ thở trong khoa tim mạch bệnh viện Chợ Rẫy.

Một điều kỳ diệu thay.Sau khi thực hiện phóng sanh về.Bà cụ khỏe dần và ra khỏi phòng cấp cứu không còn dùng máy trợ thở và không còn hôn mê nữa.Bác sĩ trưởng khoa cho biết đây là một trường hợp hi hửu và các sĩ khác thì sẽ viết về luận án cho nghành.Trong dịp nầy các  Phật tử chùa Thường Quang cũng phát tâm góp vào 10 triệu đồng cùng phóng sanh.Trong đó Phật tử Huỳnh Ngọc Nữ PD Diệu Hội 5 triệu đồng số còn lại do các Phật tử hiện diện góp phần.Xin tán thán công đức của quí Phật tử.


Phóng sanh 6 tấn cá trên sông Sài Gòn
Nam Mô Cam Lồ Vương Như Lai
 
Chiếc xà lan được thiết kế chuyên dùng cho việc đi phóng sanh.Có bàn thờ Phật, chuông mỏ, máy âm li, treo cờ Phật giáo như một ngôi chùa nổi di động. Tàu khỏi hành tại bến Bạch Đằng, chạy về hướng Thanh Đa, hoặc có khi qua hướng Nhà Bè.Đi về khoảng một tiếng đồng hồ. Trong thời gian đó quí thầy và Phật tử tụng một thời kinh.Từ sự góp tâm cầu nguyện của nhiều người mà có thể chiêu cảm đến tâm thức và chuyển hóa nghiệp chướng......

TT Thích Huệ Minh và anh chị em trong gia đình đã phóng sanh 6 tấn cá trên sông Sài Gòn để hồi hướng cầu an cho mẹ là Phật tử Nguyễn thị Hoa PD Diệu Hiền 80 tuổi.Đang nằm cấp cứu phải trợ thở trong khoa tim mạch bệnh viện Chợ Rẫy.  Một điều kỳ diệu thay.  Sau khi thực hiện phóng sanh về, Bà cụ khỏe dần và ra khỏi phòng cấp cứu không còn dùng máy trợ thở nữa.

Bác sĩ trưởng khoa cho biết đây là một trường hợp hi hửu và các sĩ khác thì sẽ viết về luận án cho nghành.  Trong dịp nầy các Phật tử chùa Thường Quang cũng phát tâm góp vào 10 triệu đồng cùng phóng sanh.  Trong đó Phật tử Huỳnh Ngọc Nữ PD Diệu Hội 5 triệu đồng số còn lại do các Phật tử hiện diện góp phần.  Xin tán thán công đức của quí Phật tử.

Source link: Nhiều Hình Ảnh Cảm Động Lòng Hiếu Thảo của Thầy Huệ Minh (hoan hỉ bấm vào xem) --> Lễ Phóng sanh 6 tấn cá cầu an cho Phật tử Diện Hiền

==================

Quý Thầy Tu Viện Hộ Pháp tại Hoa Kỳ và Đồng bào Phật tử Đạo Tràng Tu Viện Hộ Pháp Trên Không Gian (iTemple: HoPhap.Net) hướng tâm về Tam Bảo dâng lên một lời cầu nguyện cho Mẫu thân của T.T. Thích Huệ Minh tại Việt Nam là:

Cụ bà Phật tử DIỆU HIỀN 

Nương nhờ oai thần Tam Bảo và nguyện nhờ gương hiếu thảo - công đức phóng sanh của Thầy mà cụ bà mẫu thân thân tâm thường an lạc, nghiệp bệnh dứt trừ, Bồ đề tâm tăng trưởng, niệm Phật sớm được nhất tâm bất loan, và biết trước ngày về quê hương Cực Lạc.

Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai

từ bi chứng minh gia hộ

Namo Buddhaya

Nam Mô Vô Lượng Quang Phật

Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát

Không đơn thuần như là một trang nhà, đây là một ngôi Tu Viện "trên không gian," phòng ốc lớn nhỏ bao gồm hơn 100 gian. Tất cả ngôi Đại Tu Viện này thu lại thì nằm gọn trên màn hình computer/iPhone/iPod/iPad nhỏ chỉ bằng bàn tay; rộng ra thì lượng bằng châu sa giới, chu vi lớn bằng tận cùng của hư không pháp giới. Hằng ngày phải cần có nhiều thời gian mới có thể bao sái hết. Ngôi Tu Viện Hộ Pháp này có sự chú nguyện bằng tâm lực mỗi khi update và cầu nguyện hằng ngày của Thượng Tọa Phương Trượng và sự gia trì của Mười phương Tam Bảo và oai lực tu trì của Đại chúng trên không gian HoPhap.Net. Bằng sự tín tâm Tam Bảo Thường Trụ khắp Pháp Giới, "hữu cầu tắc ứng", nếu bạn có duyên vào trong ngôi Đạo Tràng Tu Viện Hộ Pháp Trên Không Gian này hằng ngày với tâm thanh tịnh để cầu nguyện, học, tư duy, và thực tập Chánh Pháp thì nhất định sẽ cảm nhận được sự an lạc và sự mầu nhiệm không thể nghĩ bàn thay đổi trong tâm của bạn.

Chúc bạn may mắn đầy đủ tứ duyên trên con đường Phật Pháp.

---Phương Trượng Tu Viện Hộ Pháp---

www.hophap.Net

Tỳ kheo Thích Tuệ Uy, Viện chủ Tu Viện Hộ Pháp "Trên không gian" HoPhap.Net
Tỳ kheo Thích Tuệ Nghiêm, Viện chủ Tu Viện Hộ Pháp, Los Angeles

Nam Mô Vô Lượng Quang Phật

Tu Viện Hộ Pháp

3048 Lashbrook Avenue, El Monte, CA 91733 – USA,

để trì tụng lời Kinh Phật hằng đêm từ 7:30 PM đến 9:30 p.m., 365 days/year, và nghe giảng Pháp Ðại Thừa vi diệu 3 times/week: Friday Evening, Saturday Evening, & Sunday Noon

Điện thoại liên lạc 1 (626) 453-0109, hay liên lạc qua về Tu Viện cần giúp đỡ về Phật Pháp hay E-therapy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét