Thứ Ba, 3 tháng 12, 2013

Bài Học Nước Mắt và Khi Tôi Chết -- Petitioning The President of the United States


Source link: Bài Học Nước Mắt và Khi Tôi Chết -- Petitioning The President of the United States

Khi Tôi chết -- Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A-Di-Đà Phật -- iTemple: www.HoPhap.net
Khi Tôi chết -- Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A-Di-Đà Phật -- iTemple: www.HoPhap.net


Bài Học Nước Mắt và Khi Tôi Chết

Bài Học Nước Mắt và Khi Tôi Chết

Bài Học Nước Mắt và Khi Tôi Chết

Khi Tôi chết,
Nhớ những điều Tôi căn dặn (vì không có Living Trust)
Vẫn làm thinh đừng báo cho nhà bank
Vì muốn yên cho cha già bệnh có chỗ nương thân
Cho em tôi yên chốn sớm hôm có nơi tu hành kinh kệ.
Cho các đệ tử ngày đêm về nương học Phật Pháp
Hãy nhanh chân góp tiền bỏ vào nhà bank (my account#:xxxx)
Rồi lấy cùi check của Tôi đã để lại
Ký một lần để trả off và thật nhanh.
Nhanh ít nhất 1, 2 tháng đầu khi Tôi chết
Khi nhà bank biết ra thì chuyện mình đã xong rồi
Nếu không thế thì đau buồn và nước mắt ... và xin đừng buồn trách!
Như câu chuyện thương tâm của bạn Rebekka

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A-Di-Đà Phật

Chánh Kiến, November 3, 2013 -- iTemple: HoPhap.Net

-------------------------------

Bank of America: Stop refusing to accept my payment. Be a leader and help change this practice.
 
Petitioning The President of the United States
This petition will be delivered to:

The President of the United States
The U.S. Senate
The U.S. House of Representatives
The Governor of FL
The FL State Senate
The FL State House
President and CEO, Bank of America
Brian T.Moynihan

Đức Diệu Tường from iTemple: HoPhap.Net Press 

E-Temple: www.HoPhap.Net  

Bank of America: Stop refusing to accept my payment. Be a leader and help change this practice.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét