Thứ Năm, 14 tháng 11, 2013

Tin tức Phật giáo Thế giới & Hoa Kỳ (tuần thứ 2, tháng 11- 2013) & Hình Ảnh Chùa Viên Thông Đã Tắt Nhịp Đập

 
HoPhap.Net Press -- Đức Diệu Tường
HoPhap.Net Press -- Đức Diệu TườngTin tức Phật giáo Thế giới & Hoa Kỳ (tuần thứ 2, tháng 11- 2013)

 

 

Clickable link: Hình Ảnh Chùa Viên Thông Đã Tắt Nhịp Đập Trưa Ngày Nov 14 - 2013 tại Thành Phố Bellflower - California

Camera action!


 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét