Thứ Tư, 27 tháng 11, 2013

Tin Buồn & Phân Ưu cùng Bà Quả Phụ Tôn Thất Đính và Tang Quyến

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A-Di-Đà Phật - HoPhap.Net
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A-Di-Đà Phật - HoPhap.NetTreo cờ rũ Quốc Táng Đại Tướng Nguyễn Khánh (1927- 2013) - www.HoPhap.Net

Treo cờ rũ Quốc Táng Trung Tướng Tôn Thất Đính

---------------------------------------------------------------------------Trung Tuong Ton That Dinh

Trung Tướng Tôn Thất Đính
(1926- 2013)


Namo BuddhayaNamo BuddhayaNamo Buddhaya

Namo Buddhaya

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn

Tuớng Quân của 

Bà Quả phụ Tôn Thất Đính nhủ danh Phạm Helene

Ông Cựu Trung Tướng TÔN THẤT ĐÍNH

Pháp danh: Đức Oai

(Thọ Tam Quy-y Ngũ Giới Ngày Rằm Tháng 7 Năm 2002 tại TVHP)

khói trầm hương xông ngátkhói trầm hương xông ngátkhói trầm hương xông ngát

Hoa Khai Kiến Phật -- Vãng Sinh Cực Lạc

Đã từ trần vào lúc 2 giờ 25 phút chiều giờ California Thứ Năm Ngày 21 Tháng 11 Năm 2013 
(Nhằm ngày 19 Tháng Mười, Quý Tỵ)

Hưởng thọ: 88 tuổi

Namo Buddhaya

Thành kính phân ưu với Bà Quả phụ Tôn Thất Đính nhủ danh Phạm Helene cùng toàn thể tang quyến, và Quân Dân Cán Chính QLVNCH & VNTD

Thành Kính Phân Ưu -- Hophap.Net

NHẤT TÂM NGUYỆN CẦU

Hương Linh Đệ tử/Phật tử Cố Trung Tướng

ĐỨC OAI - TÔN THẤT ĐÍNH

VÃNG SINH CỰC LẠC QUỐC

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

__()__

Sa môn Thích Tuệ Uy

Phương Trượng Tu Viện Hộ Pháp
Tu Viện Hộ Pháp Trên Không Gian (HoPhap.Net)

Đại Đức Thích Tuệ Nghiêm

Trụ trì Tu Viện Hộ Pháp, Los Angeles

Chư Tăng và Phật tử Ðạo Tràng Hộ Pháp


E-Temple: www.HoPhap.Net

Source link: CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ


 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét