Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2013

Một Khóa Tu Thọ Bát thật ý nghĩa cho tự thân và cho người - Đức Diệu Tường


Phòng Khóa Tu Đại Chúng -- www.HoPhap.Net
Phòng Khóa Tu Đại Chúng -- www.HoPhap.Net


Một Khóa Tu Thọ Bát thật ý nghĩa cho tự thân và cho người
Đức Diệu Tường ghi

Hai tuần trước, chú QMHậu gọi cho Thầy, "Tháng nầy Thọ Bát đằng nhà con chắc phải đổi nhà khác rồi Thầy ơi, vì Ba của con không khỏe, xin thỉnh Thầy cho con ý kiến." và chú QMHậu nói tiếp "Cụ Quảng Thường 93 tuổi như cổ xe quá cũ yếu lắm trong kỳ nhập viện lần này.  Cao huyết áp, đau tim, thận không làm việc được, Bác sĩ dự định sẽ làm tiểu phẩu thuật để đút ống chuyền thức ăn cho Cụ, và phải đi lọc thận mỗi tuần; Cụ từ chối quyền nhận những chăm sóc đặc biệt của chính phủ, nhường lại ngân khoảng chi phí y tế này cho những bịnh nhân khác, vì Cụ nói mình đã lớn tuổi rồi trước sau gì cũng đi thì làm những thứ đó mà phí tiền công quỹ của y tế.  Bây giờ Cụ đang về ở nhà con, con sợ ... nếu có gì thì ... "

Thầy nói liền​ .... (Hoan hỉ bấm vào link đọc tiếp) --> Một Khóa Tu Thọ Bát thật ý nghĩa cho tự thân và cho người

================

Tất cả những pháp hữu-vi
Như mộng, huyễn hóa, như bóng nước, và ảo ảnh.
Khác gì sương mai, điện chớp có rồi không.
Xét suy như thế cho thường chớ quên!
    (Kim Cang Kinh)
            __()__
Một Ngày Trôi Qua…
Mạng Sống Giảm Dần!
Như Cá Trong Hồ Thiếu Nước,
Có Vui Sướng Gì!!!?
Các Vị:
Nhớ Niệm Phật, Pháp Tăng;
Bỏ Ác Làm Lành,
Giữ Gìn Khẩu Nghiệp,
Khéo Tu Kẻo Trể.
========================================

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét