Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2013

Chợt nhớ đến thầy Mật Thể

 
 

Source link: Chợt nhớ đến thầy Mật Thể

Chợt nhớ đến thầy Mật Thể -- www.HoPhap.Net
Chợt nhớ đến thầy Mật Thể -- www.HoPhap.Net

Chợt nhớ đến thầy Mật Thể

Hiện nay, khi muốn tìm hiểu lịch sử khai sinh và quá trình hình thành của Phật giáo nước ta, những Phật tử ít thời giờ và không biết Hán học như tôi chỉ cần đọc tác phẩm Việt Nam Phật giáo sở lược (1943) của Mật Thể, ba tập Việt Nam Phật giáo sử luận (1973) của Nguyễn Lang (tức thầy Nhất Hạnh), và Lịch sử Phật giáo Việt Nam- từ khởi nguyên đến thời Lý Nam Đế (1999) của Lê Mạnh Thát là cũng đã tạm đủ vốn liếng căn bản để làm chuyến hành trình tìm về nguồn cội của Phật giáo Việt Nam rồi.

Trong ba tác phẩm này, cuốn sách của thầy Mật Thể đặc biệt làm tôi choáng váng ngây ngất vì hai lý do: ... (Hoan hỉ vấm vào link đọc hết) -->   Chợt nhớ đến thầy Mật Thể

 

 

 

 

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét