Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2013

Ý nghĩa khổ đau và con đường giác ngộ vượt thoát trong thiền tông

Ý nghĩa khổ đau và con đường giác ngộ vượt thoát trong thiền tông

Bồ Đề Đạt Ma -- www.HoPhap.Net
Bồ Đề Đạt Ma -- www.HoPhap.Net


Ý nghĩa khổ đau và con đường giác ngộ vượt thoát trong thiền tông
Như Hùng

" Làm thinh như Chánh Pháp
Nói năng như Chánh Pháp"

 

 

 

Source: Clickable link --> 1, Từ hiện tượng nầy sanh hiện tượng khác

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét