Thứ Tư, 28 tháng 8, 2013

Cháy nắng (Sunburn) - Dr. Nguyễn Văn Đức

 

Phòng Bảo Vệ Sức Khỏe - iTempel: HoPhap.Net
Phòng Bảo Vệ Sức Khỏe - iTempel: HoPhap.Net


(Hoan hỷ bấm vào link dưới đọc bài viết này)

 Cháy nắng (Sunburn)
Bác sĩ Nguyễn Văn Đức
 8748 E. Valley Blvd. # H
 Rosemead, CA 91770
 (626) 288-3306

Hè về, hè về. Nắng vàng chóa mắt....


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét