Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2013

ÐẠI LỄ VU-LAN BÁO-HIẾU và Lễ An Vị Đức Phật Ngọc tại Tu Viện Hộ Pháp vào Phật Nhật Sunday tuần này, Ngày 18 Tháng 8 Năm 2013 (Nhằm 12 Tháng 7 ÂL.)

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ
ĐOÀN TĂNG NI VIỆT NAM TRUYỀN GIÁO TẠI HOA KỲ

TU VIỆN HỘ PHÁP

3048 Lashbrook Avenue, El Monte, CA 91733
Phone & Fax: (626) 453-0109

E-Temple: www.HoPhap.Org – E-mail: TuVienHoPhap@Gmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                          

THƯ MỜI THAM DỰ
ÐẠI LỄ VU-LAN BÁO-HIẾU
& LỄ AN VỊ PHẬT NGỌC

Nam-mô Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật

Kính gửi: Quý Phật tử, Đồng hương, và quý Thân hữu

Thưa Quý vị,

Tháng 7 mùa Vu-Lan, tưởng nhớ ân đức sâu dày của các Bậc Thầy Tổ, cha mẹ nhiều đời trong quá khứ và hiện tại đã quá vãng, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, oan hồn uổng tử, và nam nữ tử nạn hải tặc vượt biên, trại tù cải tạo, v.v…, Tu Viện Hộ Pháp và Tu Viện Hộ Pháp Trên Không Gian (HoPhap.net) sẽ long trọng tổ chức Ðại Lễ Vu-Lan Phật Lịch 2557 với đông đảo chư Tôn Đức Tăng Ni về chứng minh, và buổi lễ sẽ khai mạc đúng giờ vào lúc:

10:15 sáng Phật Nhật, Ngày 18 Tháng 8 Năm 2013 (Nhằm 12 Tháng 7 ÂL.)
Tại Tu Viện Hộ Pháp 3048 Lashbrook Avenue, El Monte, CA 91733 (Góc Garvey Phở Filet đi vào)
Phone liên lạc: (626) 453-0109 & (626) 377-1103
  

Đặc biệt, Đại Lễ An Vị Tượng Phật Ngọc Cho Hòa Bình Thế Giới và Bảo Tháp Thích Ca- Đa Bảo Như Lai sẽ được diễn ra trong ngày Đại Lễ Vu Lan năm nay.  Ngày này, quý Phật tử sẽ chính tự tay mình sắm sửa vật thực gieo duyên cúng dường trong lễ Cổ Phật Khất Thực; chư Tôn Tịnh Đức Tăng Ni sẽ trang nghiêm đi khất thực trong khuôn viên của Đạo Tràng, quý Ngài thọ nhận tứ sự cúng dường, và theo phép Phật chú nguyện để đem lại nhiều phước lành lợi lạc đến cho thí chủ hữu duyên về tham dự.

Thay mặt Ban Tổ Chức, chúng tôi kính mời Ðạo hữu và gia đình dành thời giờ, hoan hỷ trở về Tu Viện Hộ Pháp tham dự Ðại Lễ Vu-Lan và An Vị Phật Ngọc quan trọng này đúng vào ngày giờ trên.

Cầu nguyện Thập-Phương Thường-Trụ Tam-Bảo gia hộ cho Ðạo hữu và gia đình trọn niệm hiếu đạo, đạo tâm kiên cố, tinh tấn tu học hộ trì Tam Bảo, và an lạc cát tường như nguyện.

Nam-Mô Ðại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ-Tát Ma-Ha-Tát chứng minh gia hộ

Trân trọng kính mời,

Đại Đức Thích Tuệ Nghiêm, Trụ Trì TVHP

E-Temple: www.HoPhap.Net

 

Tấm hình lịch sử của Tu Viện Hộ Pháp: Cố H.T. Thích Minh Tâm từ bên trái người thứ 6 phía sau đã cùng 7 vị lão Hòa Thượng khác quang lâm chứng minh lễ sái tịnh Phật Ngọc tại TVHP ngày ‎Saturday, ‎June ‎29, ‎2013, ‏‎4:38:40 PM

Website: HoPhap.Net - Tu Viện Hộ Pháp: 3048 Lashbrook Ave., El Monte, CA 91733 – Tel.: (626) 453-0109 hoặc 377-1103


--

Source link --> Ðường về Tu Viện Hộ Pháp 3048 Lashbrook Avenue, El Monte, CA 91733

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét