Thứ Tư, 5 tháng 6, 2013

TRÁI TIM BẤT DIỆT của Bồ Tát THÍCH QUẢNG ĐỨC Hiện Đang Ở Đâu?Source link --> TRÁI TIM BẤT DIỆT của Bồ Tát THÍCH QUẢNG ĐỨC Hiện Đang Ở Đâu?

Ngày 20 Tháng 4 Âm lịch Là Ngày Tưởng Niệm

Tri Ân và Cúng Dường

Cố Hòa Thượng Thích Quảng Đức vì Pháp thiêu thân

Tháp Tổ tại E-Temple HoPhap.Org (Mẫu của PHVQT – USA)

Tháp Tổ

Tháp Tôn Thờ Bồ Tát Thích Quảng Đức

tại E-Temple HoPhap.Net Kiến Dựng

(Mẫu tháp của PHVQT – USA)


Trái tim bất diệt của Bồ-tát Thích Quảng Đức đốt nhiều giờ liền trong hàng ngàn độ
vẫn không cháy, hiện đang gửi lại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Saigon

khói trầm hương xông ngátkhói trầm hương xông ngátkhói trầm hương xông ngát

TRÁI TIM BẤT DIỆT
CỦA BỒ TÁT QUẢNG ĐỨC HIỆN ĐANG Ở ĐÂU?
(hoan hỷ bấm vào link để biết sự kiện quan trọng này) --> TRÁI TIM BẤT DIỆT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét