Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2013

Phóng Sự Hình Ảnh Đại Lễ Phật Đản 2013 tại Chùa Việt Nam - Los Angeles với Nhị Vị H.T Thích Trí Siêu Lê Mạnh Thát và H.T. Thích Minh Tuyền

Source iTemple: HoPhap.Net

Namo Sakyamuni Buddha -- www.HoPhap.Net

Trên trời dưới trời không ai bằng Phật,
Mười phương thế giới không thể sánh.
Thế gian này con đã thấy hết,
Không ai bằng được như Đức Thế Tôn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Phóng Sự Hình Ảnh Đại Lễ Phật Đản 2013 tại Chùa Việt Nam - Los Angeles với 2 Vị Khách Tăng Đặc Biệt Được Mời H.T Thích Trí Siêu Lê Mạnh Thát từ Việt Nam và H.T. Thích Minh Tuyền từ Japan

Ðể đảnh lễ cúng dường tưởng nhớ ân đức hóa độ sâu dày của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện Đản Sinh, Đạo Tràng Chùa Việt Nam đã long trọng cử hành Ðại Lễ Phật Ðản Phật Lịch 2557 vào lúc:

11:00 sáng, Phật Nhật Sunday ngày 23 tháng 05 năm 2013
Tại khuôn viên Chùa Việt Nam, 863 South Berendo Street, Los Angeles, CA 90005 - USA

Chương trình Đại Lễ năm nay với nhiều tiết mục mang bản sắc truyền thống văn hoá đặc thù của Phật giáo Việt Nam tại Hải ngoại. Đại Lễ Phật Đản Lần Thứ 2637 được long trọng diễn ra vào ngày 23 tháng 5 năm 2013 gồm: Thuyết Pháp, Lễ Cúng Dường Kính Mừng Phật Đản & Lễ Tắm Phật, & chay hội, văn nghệ Mừng Phật Đản, v.v…

iTemple HoPhap.Net hân hạnh thân giới thiệu và mời Chư Tôn Đức Tăng, quý Phật-tử, Đồng hương và Đại chúng bấm vào link dây hình bên dưới để theo dõi và vui theo công đức của Đạo Tràng Chùa Việt Nam tại thành phố Los Angeles, Quận hạt Los Angeles - Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma-ha-tát

iTemple www.HoPhap.Net - Kính Mừng Phật Đản lần thứ 2637 Năm 2013

Clickale link --> Phóng Sự Hình Ảnh Đại Lễ Phật Đản 2013 tại Chùa Việt Nam - Los Angeles với Nhị Vị H.T Thích Trí Siêu Lê Mạnh Thát và H.T. Thích Minh Tuyền

Nguyện cho những ai nhìn các tấm hình này đều phát lòng bồ đề, đồng sanh về Cực Lạc.

E-Temple: www.HoPhap.Net

Bài liên quan: Hình Ảnh Đẹp Tại Tu Viện Hộ Pháp - Đại Lễ Phật Đản Lần Thứ 2637 Năm 2013 - Hoan hỷ bấm vào link để xem hình --> Những Hình Ảnh Thiêng Liêng Đại Lễ Phật Đản 2013 tại Tu Viện Hộ Pháp - Xe Hoa Phật Đản

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Ðoạn nghiệp chướng não phiền
Quả Niết Bàn chứng đạt

Nguyện Chánh Pháp lưu truyền
Phổ cập khắp thế gian
Chúng sanh thường tịnh lạc
Phật Ðạo chóng viên thành

Nguyện đem miệng lưỡi này
Xưng Tụng Pháp Ðại Thừa
Tự nhìn lại lỗi mình
Ðể tiến tu Ðạo Nghiệp

Nguyện đem thân mạng này
Cúng dường Ngôi Tam Bảo
Nguyện biết trước ngày giờ chết
Trở về cõi Cực Lạc

Nam Mô Vô Lượng Quang Phật

Thấy và nghe xin hoan hỷ vui theo công đức này!

Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát

Kiếp này là kiếp sau cùng rồi! Con xin phát nguyện vãng sinh.

Cúi xin Đức Từ Bi xót thương tiếp độ.

Phòng Triển Lãm Hình Ảnh Sinh Hoạt Phật Sự - iTemple: HoPhap.net

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét