Thứ Tư, 29 tháng 5, 2013

The Vietnamese Buddhist Memorial Day - Hôm Nay Lễ Tưởng Niệm 50 Năm Bồ Tát Thích Quảng Đức Tự Thiêu

The Vietnamese Buddhist Memorial Day - Tưởng Niệm 50 Năm Bồ Tát Thích Quảng Đức Tự Thiêu

--- FOR BUDDHA AND COUNTRY ---

The Vietnamese Buddhist Memorial Day Remembrance

Ngày 20 Tháng Tư Âm Lịch 1963

Tinh thần Bồ Tát Thích Quảng Đức còn mãi trong lòng chúng ta - iTemple: HoPhap.Net

Tinh thần Bồ Tát Thích Quảng Đức còn mãi trong lòng chúng ta

Lễ Tưởng Niệm 50 Năm Bồ Tát Thích Quảng Đức Vì Pháp Thiêu Thân Làm Chấn Động Lương Tri Thế Giới và Ngăn Chận Sự Tàn Bạo Đàn Áp Phật Giáo của Chế Độ Độc Tài & Phi Dân Chủ Nhà Họ Ngô - The Vietnamese Buddhist Memorial Day
Tại Tu Viện Hộ Pháp

Đúng vào lúc 7:30 pm, Wednesday, May 29th, 2013

Tụng Kinh và Thắp Nến Cầu Nguyện Thế Giới Hòa Bình Nhơn Sanh An Lạc

Việt Nam Tự Do Sớm Ngày Thành Tựu

Ðại Chúng Liễu Tri!

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét