Thứ Hai, 8 tháng 4, 2013

Đội quân Danh dự chào Mừng Khánh Tuế Đức Đạt Lai Lạt Ma 78 tuổi & Tin tức Phật giáo Thế giới

 
 
ẤN ĐỘ: Lễ Cúng dường Mừng Thọ Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Ravangla, Sikkim
Ngày 26-3-2013 Lễ Cúng dường Mừng Khánh Tuế Đức Đạt Lai Lạt Ma 78 đã được tổ chức tại thành phố du lịch Ravangla, bang Sikkim.
TIN ẢNH:

04_mar

Đội quân Danh dự chào Đức Đạt lai Lạt Ma trước buổi lễ Mừng Khánh Tuế Đức Đạt Lai Lạt Ma 78 tuổi

Thank Lord Buddha we have You!

(Hoan hỷ bấm vào xem tiếp và những tin tức khác) ---> Tin tức Phật giáo Thế giới (tuần thứ 4, tháng 3.2013)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét