Thứ Hai, 11 tháng 3, 2013

Lời Cảm Tạ và Tri Ân của Chùa Hải Ấn

Lời Cảm Tạ và Tri Ân của Chùa Hải Ấn

LỜI TRI ÂN & CẢM TẠ -- HoPhap.Net

LỜI CẢM TẠ & TRI ÂN CỦA CHÙA HẢI ẤN

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT,

Ni Sư Trụ Trì và Toàn Thể Phật Tử Chùa Hải Ấn tại Georgia Thành Kính Tri Ân Quý Tôn Đức Tăng Ni, Quý Phật Tử, Đồng Hương Qúy Thân Hữu đã Đến Tham Dự và Phát Tâm Đóng Góp Cúng Dường. Đồng Thời Cũng Không Quên Tri Ân Quý Vị Cấp Cô Độc cùng Các Thí Chủ Vắng Mặt Từ Khắp Các Nơi Đã Nhiệt Tâm Ủng Hộ Checks, Money Orders Gửi Về Cúng Dường Khiến Cho Buổi Tiệc Hôm Nay Được Thêm Phần Mỹ Mãn.

Đặc Biệt, Chúng Con Cũng Thành Kính Tri Ân Thượng Tọa Trưởng Ban Tổ Chức Thích Tuệ Uy, Đại Đức Thích Tuệ Nghiêm, cùng Toàn Thể Quý Phật Tử Tu Viện Hộ Pháp; Quý Sư Cô: Thích Nữ Thiền Tuệ, Thích Nữ Lệ Ý, Thích Nữ Nguyên Giác, Thích Nữ Trung Châu và Quý Phật Tử Tại Địa Phương đã Dành Thời Giờ Quý Báu Cổ Động Phát Hành Vé Tiệc Chay Khiến Cho Buổi Tiệc Thêm Phần Đông Đủ Ấm Cúng và Thập Phần Viên Mãn.

Xin Thành Tâm Kính Chúc Chư Tôn Đức cùng Quý Liệt Vị Thân Tâm An Lạc, Vô Lượng Cát Tường, và Phật Quả Chóng Viên Thành.

NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT MA-HA-TÁT

E-Temple: www.HoPhap.Net
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét