Thứ Sáu, 8 tháng 2, 2013

THƯ CHÚC TẾT của TU VIỆN HỘ PHÁP

THƯ CHÚC TẾT ĐÓN XUÂN DI-LẶC của T.T. THÍCH TUỆ UY
The Vietnamese New Year - Lunar New Year Celebration in 3 Days - HoPhap.Net
Cung Chúc Tân Xuân
Nam-Mô Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật,

Trước thềm Năm Mới Xuân Di-Lặc, thay mặt Tu Viện Hộ Pháp và Đạo Tràng Tu Viện Hộ Pháp "Trên Không Gian" E-Temple: HoPhap.Net, Chúng Con Chấp Tay Thành Tâm Kính Chúc
Chư Tôn Đức Giáo Phẩm, Chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni, Năm mới:
 
Thân Tâm An Lạc – Phước Trí Nhị Nghiêm
Phật Sự Châu Viên – Viên Thành Phật Quả.
 
Đồng thời, chân thành kính chúc: Quý vị Lãnh Đạo Tinh Thần các Tôn Giáo và Quý vị Tuyên Úy Phật Giáo; Quý vị Lãnh Đạo Quốc Gia, Ban nghành Đại Diện Cộng Đồng, Quý Hội Đoàn, Đoàn Thể, Thanh Niên, Sinh Viên Phật tử; Ban Hướng Dẫn GĐPT Việt Nam, các Miền, quý anh chị em Huynh Trưởng & Đoàn Sinh Gia Đình Phật Tử; Quý Cơ Quan Truyền Thông Báo Chí/Internet, Cơ Sở Thương Mại, Quý Ân Nhân và Cấp-Cô-Độc; Quý Nam Nữ Cư Sĩ Phật Tử, Liên Hữu Tịnh Độ, Đồng Hương cùng Gia Đình Bửu Quyến của quý vị Khắp Năm Châu, trong và ngoài nước Phước Báu Vô Lượng, An Khang Thịnh Vượng, và Cát Tường Như Ý.
 
Nam Mô Đại Từ-Bi Di-Lặc Tôn Phật
Khể thủ,
 
Tỳ kheo Thích Tuệ Uy
Phương Trượng Tu Viện Hộ Pháp
 
E-Temple: www.HoPhap.Net

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét