Thứ Sáu, 15 tháng 2, 2013

Thiền Sư Thích Chúc Thành, một bậc cao tăng mật hạnh thế hỷ 21 của Phật Giáo Việt Nam

 
 
Thiền Sư là một bậc cao tăng mật hạnh (Hiện thân Ngài là sự tái sinh của một vị sư bên Tây Tạng) của Phật Giáo tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng ở thế kỷ 21, Ngài đã thu thần viên tịch là sự kính thương tiếc và mất mát lớn lao cho Môn Đồ Pháp Quyến nói riêng, cho sự nghiệp hoằng pháp lợi sinh của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, Thành Hội Phật Giáo T.P. Đà Nẵng, và Ban Đại Diện Phật Giáo Quận Ngũ Hành Sơn nói chung.
Tiễn Biệt Giác Linh Sư Huynh - E-Temple: HoPhap.net
Tiễn Biệt Giác Linh Sư Huynh - E-Temple: HoPhap.net

Hình Ảnh Lễ Truy Niệm & Di Kim Quan Giác linh Thiền Sư Thích Chúc Thành, tự Giác Tông, Hiệu Ứng Nhiên nhập Tháp tại Nghĩa Trang Hòa Sơn, Đà Nẵng - February 15, 2013 nhằm ngày Mùng 6 Tết năm Quý Tỵ

Tiễn Biệt Giác Linh Sư Huynh

www.HoPhap.Net - Zen Master Thich Chuc Thanh

Tang Lễ Long Trọng Ngày Tiễn Đưa Kim Quan Thiền Sư Thích Ứng Nhiên

www.Hophap.Net -- Zen Master Thich Chuc Thanh

Di Kim Quan Thiền Sư Thích Ứng Nhiên Rời Chùa Phật Tông tại Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Zen Master Thich Chuc Thanh -- HoPhap.Net

Một Quan Cảnh Đi Qua Trên Đường Tiễn Đưa Kim Quan Thiền Sư Thích Ứng Nhiên

Zen Master Thich Chuc Thanh --- www.HoPhap.Net

Phật Tử Vô Cùng Kính Thương Tiếc Tiễn Đưa Kim Quan Thiền Sư Thích Ứng Nhiên

Zen Master Thich Chuc Thanh - www.HoPhap.Net

Đà Nẵng Trong Tang Lễ Trong Ngày Tiễn Kim Quan của Thiền Sư Thích Ứng Nhiên

Zen Master Thich Chuc Thanh -- HoPhap.Net

Xe Hoa Tang Lễ Trong Ngày Di Kim Quan của Thiền Sư Thích Ứng Nhiên đến nơi Nhập Tháp

Zen Master Thich Chuc Thanh passed away -- HoPhap.Net

Kính Thương Tiếc Tiễn Đưa Nhục Thân Thiền Sư Thích Ứng Nhiên

Zen Master Thich Chuc Thanh -- HoPhap.Net

Tiễn Đưa Nhục Thân Thiền Sư Thích Ứng Nhiên đến nơi Nhập Tháp

Zen Master Thich Chuc Thanh -- HoPhap.Net

Lễ Nhập Tháp của Thiền Sư Thích Ứng Nhiên

=======================================

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Ðoạn nghiệp chướng não phiền
Quả Niết Bàn chứng đạt

Nguyện Chánh Pháp lưu truyền
Phổ cập khắp thế gian
Chúng sanh thường tịnh lạc
Phật Ðạo chóng viên thành

Nguyện đem miệng lưỡi này
Xưng Tụng Pháp Ðại Thừa
Tự nhìn lại lỗi mình
Ðể tiến tu Ðạo Nghiệp

Nguyện đem thân mạng này
Cúng dường Ngôi Tam Bảo
Nguyện biết trước ngày giờ chết
Trở về cõi Cực Lạc

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Để Tưởng Nhớ Ân Đức Hóa Độ Một Đời Vì Đạo Hoằng Pháp Lợi Sinh Không Biết Mõi Mệt Của Cố Giác Linh Thiền Sư thượng Ứng hạ Nhiên

Tu Viện Hộ Pháp Đã Khai Kinh Cầu Nguyện từ Ngày Mùng 2 Tết Để Tưởng Niệm và Kỳ Siêu Giác Linh Thiền Sư Hồi Quy Phật Quốc, Khóa Lễ sẽ liên tục 49 ngày đêm vào lúc 7:30 pm.

Đồng Cầu Nguyện Các Hương Linh Dâng Sớ Kỳ Siêu Tại Đạo Tràng Tu Viện Hộ Pháp Được Siêu Sanh Về Cõi An Vui Tịnh Độ.

--- Đại Chúng Liễu Tri ---

THÀNH KÍNH TRUY NIỆM

Cố Thượng Tọa

THÍCH CHÚC THÀNH

Tự GIÁC TÔNG

Hiệu ỨNG NHIÊN

Lâm Tế Chánh Tông Tứ Thập Tứ Thế

 

Venerable Master THICH CHUC THANH 1956-2013

(Di Ảnh Thiền Sư Thích Ứng Nhiên)

Trụ Thế 58 năm, Đạo lạp 32 năm.
Nguyên Trụ Trì chùa Phật Tông
Phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn
Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Hoa Khai Kiến Phật -- A-Di-Đà Phật

Đã an nhiên thâu thần thị tịch vào lúc sáng Thứ Hai, ngày 11 tháng 2 năm 2013, nhằm ngày mùng 2 Tết năm Quý Tỵ, tại Chùa Phật Tông.

Thiền Sư là một bậc cao tăng mật hạnh (Hiện thân Ngài là sự tái sinh của một vị sư bên Tây Tạng) của Phật Giáo tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng ở thế kỷ 21, Ngài đã thu thần viên tịch là sự kính thương tiếc và mất mát lớn lao cho Môn Đồ Pháp Quyến nói riêng, cho sự nghiệp hoằng pháp lợi sinh của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, Thành Hội Phật Giáo T.P. Đà Nẵng, và Ban Đại Diện Phật Giáo Quận Ngũ Hành Sơn nói chung.

Hoa Khai Kiến Phật -- Vãng Sinh Cực Lạc


TỊCH DIỆT VI LẠC

 

Nguyện Cầu

Giác Linh Cố Thượng Tọa

thượng CHÚC hạ THÀNH

 

CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC

khói trầm hương xông ngátkhói trầm hương xông ngátkhói trầm hương xông ngát

Hoa Khai Kiến Phật -- Vãng Sinh Cực Lạc


Thành Kính Đảnh Lễ và Nhất Tâm Cầu Nguyện

Sư đệ Thích Chúc Huy, Tu Viện Hộ Pháp, California - Sư đệ Thích Chúc Huệ, Tu Viên Linh Ứng, Ohio
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét