Thứ Bảy, 2 tháng 2, 2013

Tài liệu nên bóp trán suy tư: Những "Quyết Định Không Dễ Dàng" Chưa Nói Hết - Thích Viên Giáo

Vượt qua, vượt qua! đến bờ giải thoát giác ngộ hoàn toàn -- www.HoPhap.Net
Vượt qua, vượt qua! đến bờ giải thoát giác ngộ hoàn toàn -- www.HoPhap.Net

NHỮNG "QUYẾT ĐỊNH KHÔNG DỄ DÀNG" CHƯA NÓI HẾT
Thích Viên Giáo

Đại lão Hòa thượng Thích Hộ Giác viên tịch vào ngày 05/12/2012. Ngày hôm sau, 06/12/2012, Hòa thượng Thích Tín Nghĩa, Chủ tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ (GHPGVNTNHK) gửi điện thư phân ưu đến Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ (GHPGVNTNHN-HK), Giáo Hội Tăng Già Nguyên Thủy Việt Nam (GHTGNTVN) và môn đồ pháp quyến. Qua tuần sau, phái đoàn của GHPGVNTNHK trên dưới 10 vị cũng đã đến phúng viếng và đọc lời cảm niệm bày tỏ đạo tình trước kim quan của Giác linh tân viên tịch vào ngày 12/2/2012.

Bốn ngày sau đó, 16/12/2012, theo bản tin ngày 22/12/2012 của Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế (PTTPGQT), trong lễ trà tỳ và cung tiễn kim quan ĐLHT Thích Hộ Giác, TT. Thích Giác Đẳng đại diện môn đồ pháp quyến cung tuyên hành trạng của Giác linh. Hành trạng ấy được tóm lược trong 8 quyết định "không dễ dàng" trong cuộc đời của ĐLHT Thích Hộ Giác, mà quyết định cuối cùng là quyết định liên quan đến sự lựa chọn giữa "Tăng Ni Hải Ngoại" và "duy trì Văn Phòng II Viện Hóa Đạo theo tinh thần Giáo Chỉ số 9 ban hành ngày 8.9.2007" (nguyên văn lời phát biểu được PTTPGQT ghi lại).... (Hoan hỷ bấm vào link đọc tiếp tài liệu đáng suy tư này) --> Những "Quyết Định Không Dễ Dàng" Chưa Nói Hết - Thích Viên Giáo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét