Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2013

KHÓA TU NIỆM DANH HIỆU KINH PHÁP-HOA 365 Ngày 24/24

Source link --> Khóa Tu Niệm - Danh Hiệu Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Namo Sakya Muni Buddha - www.HoPhap.Net

==============================

Tu Vien Ho Phap -- HoPhap.net

Kính Mời Pháp Hữu Cùng Tham Dự

KHÓA TU NIỆM DANH HIỆU KINH PHÁP-HOA

365 Ngày 24/24

ĐỒNG PHÁT NGUYỆN KÍNH LẠY

NHẤT TỰ KINH PHÁP-HOA NHẤT BÁI

Cho Đại Chúng Tu Viện Hộ Pháp Trên Không Gian e-Temple: HoPhap.Net

Cầu Cho Quốc Thái Dân An - Gia Đình Hưng Thạnh, Tự Thân Bình An

Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh - E-Temple: HoPhap.Net

Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh

(niệm liên tục theo tiếng Nhật)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét