Thứ Hai, 3 tháng 12, 2012

Thầy là cha mẹ suốt đời của con

Thầy là cha mẹ suốt đời của con - www.HoPhap.net
Thầy là cha mẹ suốt đời của con - www.HoPhap.net

THẦY TỪ BI

Thầy là Sư Phụ ân cần
Thầy là ngọn đuốc soi gần soi xa
Nụ cười Thầy thật hiền hoà
Mắt Thầy sáng tựa sao xa trên trời
Thầy là ánh sáng cho đời
Là vầng trăng tỏ, là nơi Niết Bàn
Thầy là bóng mát toả lan
Chở che con trẻ trên đàng buôn ba
Thầy là dòng suối hoà ca
Cho con tắm mát, cho nhà nấu cơm
Thầy là trái ngọt, hoa thơm
Cho đàn con trẻ sớm hôm no lòng
Thầy là gió mát quanh năm
Quạt vào giấc ngủ, mát lòng con thơ
Thầy là ông Bụt trong mơ..... (Source: HoPhap.Net) 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét