Thứ Bảy, 10 tháng 11, 2012

Anh Hùng Ở Ngay Trong Nhà Bạn: Mừng Ngày Lễ Tri Ân Cựu Chiến Binh


FOR BUDDHA AND COUNTRY!

Veterans Day

We salute You, Soldiers!  For Buddha and Country!

Mừng Ngày Lễ Tri Ân Cựu Chiến Binh USA & VNCH

REMEMBERING OUR VETERANS ON NOVEMBER 11, NOW & FOREVER

==================

Anh Hùng Ở Ngay Trong Nhà Bạn

Không Cần Mở Cửa Mới Thấy Anh Hùng

Duc Dieu Tuong -- HoPhap.Net

Lễ Tưởng Niệm Cựu Chiến Binh LỄ VETERANS DAY Tại Tu Viện Hộ Pháp

Một Khóa Lễ Cầu Nguyện Long Trọng Bắt Đầu Lúc 7:30 PM

Kính Mời Tham Dự Tiệc Trà Đạo Mừng Ngày Lễ Cựu Chiến Binh

Xin Ðại Chúng Liễu Tri!

Ðại Chúng Phát Nguyện Ăn Chay, Cầu Nguyện Cho Thế Giới Hòa Bình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét