Thứ Hai, 8 tháng 10, 2012

Bản Di chúc dùng cho Người Phật tử Việt Nam Ly Hương Tỵ Nạn tại Hải Ngoại

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

THƯ NGỎ

VỀ TỜ DI CHÚC

 
 

Đạo Tràng Tu Viện Hộ Pháp khởi vận từ tâm muốn giúp cho qúy đạo hữu Phật tử giữ vững niềm tin Tam Bảo (mà khi còn sống khỏe mạnh tinh thần minh mẫn quý vị tự nguyện đã chọn cho mình là người tín đồ theo đạo Phật) cho đến giờ phút cuối khi xả bỏ thân này mà vẫn giữ được quyền theo đạo của mình vì nhờ đã có luật Pháp bảo vệ.

 

Xin quý Phật tử đọc kỹ bản Di Chúc đã soạn sẵn bằng tiếng Việt, và làm bản di chúc ngay ngày hôm nay. Đặc biệt chú ý, đối với quý Phật tử mà trong gia đình có vợ hay chồng, con trai hay gái, con dâu hay rễ theo đạo khác biểu lộ tính chất cực đoan, không biết quý trọng thuần phong mỹ tục thờ cúng tổ tiên của người Việt nhằm tưởng nhớ đến ơn sanh thành cha mẹ và ân đức dòng họ tổ tiên ông bà. Làm di chúc là việc quan trọng, quý vị chớ hẹn ngày mai, vì khi cơn vô thường đến sẽ không còn kịp.

 

Quý Phật tử tùy ý muốn thêm bớt nội dung của tờ Di Chúc, in ra làm nhiều bản 2 mặt: tiếng Anh trước và tiếng Việt mặt sau. Nhớ dùng bản tiếng Anh điền tên tuổi, địa chỉ, và tự ký vào mỗi bản, bản copy chữ ký sẽ không có giá trị. Nhờ 3 người làm nhân chứng ký vào mỗi bản, và ký tắt ở phần góc phải. Nếu quý vị không muốn Notary Public thì trình cho vị Thầy trụ-trì chùa xin chứng minh và "đóng con dấu" của chùa vào tờ Di Chúc thì cũng có giá trị và tiện dụng.

 

Người ký bản di chúc này phải nên giữ một bản, vợ hay chồng và các con mỗi người một bản, trình cho vị thầy bổn-sư hay vị lãnh đạo tinh thần, và các bác sĩ gia đình của mình một bản, cùng nơi sở làm của mình…v.v… Như vậy là quý Phật tử đã an tâm khi nhắm mắt, không còn nổi lo đau khổ nếu bị ép bỏ đạo (hãy tự nghĩ khi mình bị ép ngặt bỏ đạo cảm thấy đau khổ như thế nào thì người khác cũng như vậy), khiến cho chúng ta phải mang tiếng xấu phản thầy bỏ đạo và đắc tội phá Pháp Quy-Y Tam Bảo, bởi vì phá chánh kiến nên si mê bị đọa lạc luân hồi sanh tử, chưa lên thiên đường mà địa ngục đã mở cửa chờ sẵn, thật đáng hận, đáng tiếc biết chừng nào!!!

Nếu có được công đức nào của việc làm nhỏ mọn này, xin nguyện hồi hướng cho tất cả chúng sanh: đời đời sanh ra gặp được Phật Pháp, chánh tín xuất gia, hộ trì ngôi Tam Bảo, kiến dựng Đạo-tràng khắp nơi khắp xứ, phá lưới mê trùng trùng điệp điệp, hàng phục chúng ma, chấn hưng Tam Bảo, thừa hành Phật sự của Mười-Phương Chư Phật không biết mõi mệt, tu học hết thảy các Pháp môn đều được thông đạt, rộng tu phước-huệ, rộng độ chúng sanh, đồng viên thành Phật Đạo.

Nam-Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ-Tát Ma-Ha-Tát,

 
=============================================================
 

(Please copy this Form and Use it today)

Bản Di chúc dùng cho Người Con Phật Việt Nam Ly Hương Tỵ Nạn tại Hải Ngoại

LAST WILL AND TESTAMENT

OF
(ví dụ: Tên là: Chi Tam Ly Tran Nguyen -->) ______________________________­­­­­­­_______

I, …………………………………….., a resident of ………………………………….…….. in the City of ……………………………......., County of …………….……….…………………, State of……………...……………….…make and publish this my last will and testament.


1. I revoke all former wills and codicils I have previously made.


2. I am Buddhist. I want my final arrangements to be performed in Buddhism.


3. If I am in coma and there is no sign of recovery, please do not put me on life support (Pull out the fooding tube and breathing tube).


4. If my heart ceases to beat for any reason, please do not do any electroshocks to revive me. Please let me die peacefully.


5. When I am announced dead, please do not touch and move my body for at least (8) eight hours.


6. Please let my Master, monks, nuns, family, and friends perform all the necessary religious rituals beside my bed during these eight hours. Afterwards, the funeral home should come to do their job.


7. If these above wishes are fulfilled, I will return my life to Lord Amitabha Buddha in peace and happiness, and it will be eternally grateful to you all.


IN WITNESS WHEREOF, I have signed this my Last Will and Testament on the ……… day of ………. 200 ….

Signature of………………………………………………….


_________________________________________________
(Last) (First)

Signature of Witness Address of Witness
____________________________________ ________________________________________
(Name)
________________________________________

Signature of Witness Address of Witness
____________________________________ ________________________________________
(Name)
________________________________________

Signature of Witness Address of Witness
____________________________________
________________________________________
(Name)
________________________________________

Notary Public:
Initials of the Witnesses : ______, ______, _______.

========================================================================

Mọi nghi lễ Tôn Giáo, cố vấn tinh thần, và giúp miễn phí điền các đơn thư chuyên về xã hội và chính phủ
Xin hoan hỷ đừng ngần ngại liên lạc về Tu Viện Hộ Pháp.

-------- Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma-Ha-Tát ---------

Trong giờ phút lâm chung quan trọng của chính mình, xin bạn đừng để các đạo giáo khác đến thăm, vì họ sẽ quấy nhiễu bạn bằng những lời dụ cãi đạo, làm mất chánh niệm cho bạn. Hãy thẳng thắng cự tuyệt và không nhu nhược tự bào chữa cho mình "Đạo nào cũng được, cũng tốt" Just Said No! and Keep Recite Amida Buddha or Namo Buddhaya....

Vô lượng kiếp kiếp sinh tử luân hồi,

Trôi lăn trong sáu nẻo, khổ không nói hết nên lời…

Kiếp nay là kiếp sau cùng rồi của chúng con.

Chúng con xin phát nguyện vãng sinh,

Cuối xin Đức Từ Bi xót thương tiếp độ,

Nam-mô A-Di-Đà Phật.

===============================

Bản Di Chúc Quan Trọng Viết Tay Dặn Dò Những Điều Lúc Lâm Chung
(Bản thảo Di Chúc dành cho người Việt bị nạn tại trong nước)
 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét