Thứ Tư, 24 tháng 10, 2012

Đạo Ca: Kính Lễ Xưng Tán Cúng Dường Đức Phật Dược Sư

Đạo Ca: Kính Lễ Xưng Tán Cúng Dường Đức Phật Dược Sư

CA DƯƠNG XƯNG TÁN PHẬT

(Điệu nhạc cõi Đông Phương)

Kính Lễ Xưng Tán Cúng Dường Đức Phật Dược Sư  

Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

Một nén hương thơm con xin dâng lên Người - Đức Phật Dược Sư

Mười hai nguyện lớn của Người đem đến cho đời bằng niềm vui

Nhân gian bước qua bao la bể khổ

Cho con bước qua bao bến mê đời. 

Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

Người đã xua tan bao nhiêu nỗi ưu phiền khổ lụy đời con

Tìm lên cõi phúc trong đời

Quỳ dưới chân Ngài nguyện thành tâm

Con xin phát nguyện nương thân cửa Phật, trăm năm sống vui trọn kiếp con người. 

ĐK:     Phật Dược Sư – hào quang sáng ngời, hào quang sáng ngời

            Soi đường chúng con, vượt qua tăm tối

            Phật Dược Sư – bàn tay nhiệm mầu xoa dịu nỗi đau

            Nỗi đau tật bịnh, xua tàn lo buồn trầm luân thế gian

Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

Người đã khai tâm con - tu thân tu đời tu Đạo từ bi

Trầm hương tỏa ngát đất trời, quỳ dưới chân Ngài Phật Dược Sư

Con xin chấp tay, con xin khấn nguyện, cho con sống vui trọn kiếp con người …

(Bài nhạc Đạo Ca tuyệt vời này được Đại chúng thành kính thường hát cúng dường sau khi nhiễu và lễ Phật tại Tu Viện Hộ Pháp) 

Phát tâm hộ trì Chánh Pháp cữu trụ thế gian lợi ích hữu tình và muốn tu học những lời vàng ngọc của Ðức Phật dạy để chứng đắc và hóa sinh về cõi Phật An Lạc ngay trong đời này, thỉnh mời chư thiện hữu đến

Tu Viện Hộ Pháp

3048 Lashbrook Avenue, El Monte, CA 91733 – USA,

 để trì tụng lời Kinh Phật hằng đêm từ 7:30 PM đến 9:30 p.m., 365 days/year, và nghe giảng Pháp Ðại Thừa vi diệu 4 times/week: Friday Evening, Saturday Evening, Sunday Evening & Sunday Noon

Điện thoại liên lạc 1 (626) 453-0109, hay liên lạc qua E-mail: tuvienhophap@gmail.com.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Ðoạn nghiệp chướng não phiền
Quả Niết Bàn chứng đạt

 

Nguyện Chánh Pháp lưu truyền
Phổ cập khắp thế gian
Chúng sanh thường tịnh lạc
Phật Ðạo chóng viên thành

 

Nguyện đem miệng lưỡi này
Xưng Tụng Pháp Ðại Thừa
Tự nhìn lại lỗi mình
Ðể tiến tu Ðạo Nghiệp

 

Nguyện đem thân mạng này
Cúng dường Ngôi Tam Bảo
Nguyện biết trước ngày giờ chết
Trở về cõi Cực Lạc

ĐẠI HÙNG BẢO ĐIỆN TU VIỆN HỘ PHÁP TRÊN KHÔNG GIAN - HOPHAP.NET

Source link:  http://www.hophap.net/hp/default.asp?15659=5&596=6&759=3435&59615=4


 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét