Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2012

Tây Tạng Bị Bỏ Quên - Trần Khải

Tây Tạng Bị Bỏ Quên - Trần Khải

Một thanh niên Tây Tạng phựt lửa, vừa chạy vừa hô khẩu hiệu, và chạy tới khi gục ngã
Một thanh niên Tây Tạng phựt lửa, vừa chạy vừa hô khẩu hiệu, và chạy tới khi gục ngã

Tây Tạng Bị Bỏ Quên
Trần Khải

Hình ảnh những người dân Tây Tạng tự thiêu trong tuyệt vọng vẫn là những gì không quên được, khi bạn nhìn thấy. Một thanh niên phựt lửa, vừa chạy vừa hô khẩu hiệu, và chạy tới khi gục ngã. Một phụ nữ tắm người trong lửa, đứng giữa chợ hô khẩu hiệu đòi độc lập Tây Tạng.

Tuyệt vọng, nhưng thế giới vẫn im lặng. Vẫn làm như không nghe, không thấy, không biết. Lương tâm người nhìn thấy bị cắn rứt, nhưng không làm gì hơn được, khi Liên Hiệp Quốc vẫn lặng lẽ.

Người ta sẵn lòng lớn tiếng về Trung Đông, về các vấn đề Hồi Giáo, phần lớn vì quan ngại về cuộc chiến khủng bố, về những người bạn của al-Qaeda và Taliban... nhưng người ta an tâm về Phật Giáo Tây Tạng, những người mà ai cũng biết rằng đang giữ giới không giết người, và không hề mang tâm sát nhân ngay cả đối với những người Trung Quốc đang cai trị họ.

Do vậy, Thủ Tướng Tây Tạng lưu vong tuần naỳ mới cảnh cáo rằng ----> Tây Tạng Bị Bỏ Quên - Trần Khải


 

May Buddha Bless You and Yours,
 
Tu Vien Ho Phap 
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét