Thứ Bảy, 4 tháng 8, 2012

Phóng Sự Hình Ảnh Sinh Hoạt Khóa Tu Bắc Mỹ Lần Thứ 2 Năm 2012 – San Jose, Hoa Kỳ

E-Temple HoPhap.Net trân trọng gửi đến quý Tôn Đức Tăng Ni, Đồng hương, Phật tử và các bạn những dây hình Phóng Sự Hình Ảnh Sinh Hoạt Khóa Tu Bắc Mỹ Lần Thứ 2 Năm 2012 – San Jose, Hoa Kỳ

Bấm vào link ---> Phóng Sự Hình Ảnh Sinh Hoạt Khóa Tu Bắc Mỹ Lần Thứ 2 Năm 2012 – San Jose, Hoa Kỳ

"Nguyện cho ai thấy hình tôi, nhẫn đến nghe tên tôi, đều phát tâm Bồ-đề, chấm dứt dòng tử sinh."

Mời bạn trở lại để theo dõi tiếp tục hết những tấm hình tuyệt đẹp và nhiều ý nghĩa khi được cập nhật. Cám ơn sự nhẫn nại của bạn. Buddha bless!

Nếu chẳng một phen sương thấm lạnh

Hoa mai đâu dễ tỏa mùi hương.

 

Source link:  http://www.hophap.net/hp/default.asp?15659=5&596=62&759=3300&59615=4


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét