Thứ Sáu, 31 tháng 8, 2012

Happy Vu-Lan Day - Happy Ullambana Festival! Happy Sangha New Year! Mừng Ngày Tết Chư Tăng - Kính Chúc Khánh Tuế Chư Tăng--- KÍNH MỪNG KHÁNH TUẾ ĐẠI TĂNG ---

HAPPY SANGHA DAY

HAPPY VU-LAN DAY

Hôm này Ngày Phật Hoan Hỷ, Ngày Tăng Tự Tứ, Ngày Tết Chư Tăng, Ngày Tăng Ni tăng thêm một tuổi Đạo, Ngày Cứu Đảo Huyền, Ngày Xá Tội Vong Nhân, và Ngày Vu-Lan Báo Hiếu - Thanks Lord Buddha for Showing The Way.
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét