Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2012

Các Hình Ảnh Sinh Hoạt tại Trường Hạ Chùa Bát Nhã Nam Cali Năm 2012


 

HÌNH ẢNH SINH HOẠT AN CƯ KẾT HẠ

TẠI TRƯỜNG HẠ CHÙA BÁT NHÃ - LITTLE SAIGON - 2012

=================

E-Temple: HoPhap.Net Press

E-Temple HoPhap.Net Chân Thành Cáo Lỗi

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Năm nay, vì bận Phật sự nên Thầy trưởng ban phim ảnh rất tiếc không về tham dự đầy đủ các ngày Chư Tăng An Cư Kết Hạ nên không có đầy đủ các hình ảnh sinh hoạt an cư của Chư Tăng để gửi đến quý Tôn Đức Tăng Ni khắp nơi như mọi năm, xin quý Ngài từ bi hoan hỷ về sự thiếu sót này của E-Temple: HoPhap.Net mà quý Ngài đã thương mến tin tưởng trong thời gian qua.

Trong đây một số nhiều hình ảnh của Đại Đức Thích Hạnh Tuệ gửi cho HoPhap.net chúng con sẽ dần dần gửi đến quý Ngài hoặc quý Ngài cũng có thể xem những hình ảnh này tại trang Web: HoaVoUu.Com

Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát

-----------------------

Xin hoan hỷ bấm vào các links hình bên dưới để xem các hình ảnh

Source link --> PHÓNG SỰ HÌNH ẢNH SINH HOẠT AN CƯ KẾT HẠ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét