Thứ Năm, 16 tháng 2, 2012

Tin tức Phật giáo Thế giới (tuần thứ 1 & 2, tháng 02, năm 2012)

Tin tức Phật giáo Thế giới (tuần thứ 2, tháng 02, năm 2012)

Source link bấm vào ----> Tin tức Phật giáo Thế giới (tuần thứ 2, tháng 02, năm 2012)


Tin tức Phật giáo Thế giới (tuần thứ 1, tháng 02, năm 2012)

Source link bấm vào đọc hết các tin tức ---------> Tin tức Phật giáo Thế giới (tuần thứ 1, tháng 02, năm 2012)


Duc Dieu Lac -- HoPhap.Net Press

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH PHẬT PHÁP ĐẶC BIỆT

(Một chương trình Tôn Giáo hằng tuần không thể tìm thấy bất cứ trên Đài TiVi nào trong Nước)

Nghe Thuyết Pháp & Tâm lý Phật giáo - Xã hội, Tin tức Phật sự Thế Giới và Hoa Kỳ hằng tuần

trên Đài Truyền Hình Global TV 57.8

Và được trực tiếp truyền trên Internet Toàn Cầu tại: www.TruyenHinhTheGioi.Com

Mỗi Saturday từ 5:00 p.m. – 6:00 p.m. (giờ Little Saigon) do Tu Viện Hộ Pháp thực hiện

Tức mỗi Phật Nhật Sunday từ 8:00 a.m. -- 9:00 a.m. (Giờ Việt Nam)

Xem hình ảnh & Tin tức cập nhật tại E-Temple: www.HoPhap.Net

Cầu nguyện & tu tập cho thân tâm an lạc, nhớ về Tu Viện Hộ Pháp thời khóa mỗi đêm 7:30 pmKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét