Thứ Tư, 4 tháng 1, 2012

Hình Ảnh vô cùng cảm động đêm thiền định để cúng dường Phật Thành Đạo Mùng 8 Tháng Chạp


HoPhap.net

T.T. Phương Trượng Thích Tuệ Uy và Thân phụ Sadi Thích Tâm Thọ

 
 
Hình Ảnh vô cùng cảm động
 
 
 

Link Hình Ảnh ---> Pháp Hội A-Di-Đà 7 Ngày Kính Mừng Phật Giáng Sinh tại Tu Viện Hộ Pháp 2011

Link Hình Ảnh ---> Chương Trình Giáng Sinh Đặc Biệt Mừng Phật Giáng Sinh 2011

Link Hình Ảnh ---> Ngày Này Năm Xưa Mừng Phật Giáng Sinh 2007

 
 
Nam mô Hoan Hỉ Tạng Bồ Tát

Nam mo Hoan Hi Tang Bo Tat -- HoPhap.Net

--------------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét