Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2011

Hình Ảnh Buổi Lễ Giỗ Kỳ Siêu Mẫu Thân T.T. Phương Trượng TVHP


Nam Mô A-Di-Đà Phật,

  
Tu Vien Ho Phap 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét