Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2011

Pictures: Halloween in Buddhism -- T.T. Thích Tuệ Uy trong đêm Lễ Hội Halloween

Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát

Những Hình Ảnh thân thiện của T.T. Thích Tuệ Uy hiện thân hạnh nguyện Bồ Tát trong đêm Lễ Hội Hóa Trang Halloween để hóa duyên với chúng sinh trên đường phố Santa Monica Boulevard tại West Hollywood 2011

 
Hundreds of thousands of Halloween revelers flocked to Santa Monica Boulevard in West Hollywood for the 2011 West Hollywood Halloween Costume Carnaval, built up the event as one of the world's largest Halloween celebrations.  
 

  Pictures Link Bấm vào --> Hình Ảnh T.T. Thích Tuệ Uy trong đêm Lễ Halloween hiện thân hạnh nguyện Bồ Tát hóa duyên với chúng sinh

 

Ban Hoằng Pháp E-Temple www.Hophap.Net
A-Di-Da Phat ___()___

=======================================

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Ðoạn nghiệp chướng não phiền
Quả Niết Bàn chứng đạt

 

Nguyện Chánh Pháp lưu truyền
Phổ cập khắp thế gian
Chúng sanh thường tịnh lạc
Phật Ðạo chóng viên thành

 

Nguyện đem miệng lưỡi này
Xưng Tụng Pháp Ðại Thừa
Tự nhìn lại lỗi mình
Ðể tiến tu Ðạo Nghiệp

 

Nguyện đem thân mạng này
Cúng dường Ngôi Tam Bảo
Nguyện biết trước ngày giờ chết
Trở về cõi Cực Lạc

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét