Thứ Ba, 3 tháng 5, 2011

Phóng Sự Hình ảnh Lễ Hội Phật Đản 2635 - Phật lịch 2555 - DL 2011 Thành Công Viên Mãn tại sảnh đường Arena Anaheim Convention Center, California

Phóng Sự Hình ảnh
Lễ
Hội Phật Đản 2635 - Phật lịch 2555 - DL 2011

Thành Công Viên Mãn

Do Cộng Đồng Phật Giáo Việt Nam Nam California & Các Châu long trọng tổ chức
khai mạc lúc 2 giờ chiều Chủ Nhật ngày 01.5.2011
tại sảnh đường Arena Anaheim Convention Center,
800 N. Katella Avenua, Anaheim, CA 92802 - Tel: (714) 765-8950

Please click --- >   http://www.hophap.net/hp/default.asp?15659=5&596=64&759=2052&59615=4Ho Phap Monastery
E-Temple: www.HoPhap.Net

E-mail: TuVienHoPhap@gmail.com 

Check out our blog and follow us on Twitter

http://twitter.com/tuvienhophapusa

 http://blog.hophap.com/


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét