Thứ Hai, 9 tháng 5, 2011

Nén Hương Lòng Trong Ngày của Mẹ


Nén Hương Lòng Trong Ngày của Mẹ

Anh hỏi tôi, sao không viết bài cho Mẹ?

Cứ mỗi độ tháng năm ngày Mẹ, tháng bảy Vu Lan..và một ngày của tháng tám...

Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A-Di-Đà Phật

Tôi khóc một mình, với một nén hương trầm, tôi nói chuyện với Mẹ qua thinh không..

Tôi muốn giữ trọn kỷ niệm, tôi sợ  viết  ra thành chữ..kỷ niệm mờ dần..và nhung nhớ của tôi cũng bị nguôi ngoai..

Hôm nay ngày của Mẹ  (vui lòng đọc hết bài viết cảm động này tại Link)---> http://www.hophap.net/hp/default.asp?15659=5&596=77&759=2074&59615=4


================
In Buddha We Trust
================
Ho Phap Monastery
E-Temple: www.HoPhap.Net

E-mail: TuVienHoPhap@gmail.com 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét