Chủ Nhật, 29 tháng 5, 2011

Mẹ Là Phật -- Oh! My Beloved Mother, You're My Buddha!

Oh! My Beloved Mother, You're my Buddha!  --- E-Temple: www.HoPhap.Net

Mẹ Là Phật
Sáng tác: Thanh Trí Cao

Namo Buddhaya!  HoPhap.Net

Bạch Thế Tôn!  Đây lời khấn nguyện:

Xin đập tan đê tiện trong con.

Khi vui với Mẹ vui nhớ mãi…

Khi buồn lên Mẹ hãy mau quên…

Cho con xin đời đời hiếu với Mẹ

Cho con xin đời đời mãi kính Cha!

Tại E-Temple: www.HoPhap.Net @ 4:18 AM May 29, 2011 - Hộ Pháp Phương Trượng

Link:  http://www.hophap.net/hp/?15659=5&596=50&759=2164&59615=4
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét