Thứ Sáu, 13 tháng 5, 2011

Hình Ảnh Phật Sự của Đại Tăng Ni Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại Kính Mừng Đại Lễ Phật Đản 2011Triễn Lãm Hình Ảnh Phật Sự của Đại Tăng Ni Phật Giáo Việt Nam Lưu Vong Tỵ Nạn Hải Ngoại Kính Mừng  Đại Lễ Cúng Dường Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn Đản Sinh Được Tổ Chức tại Nam California 1 Tháng 5 Năm 2011

HoPhap.Net Press

Thân mời quý thiện hữu tri thức theo con đường LINK bên dưới đi vào Phòng Triển Lãm Hình Ảnh của Tu Viện Hộ Pháp Trên Không (E-Temple: www.HoPhap.Net) để thưởng lãm các hình ảnh sinh hoạt Phật sự trong Ngày Phật Phật Đản quan trọng này tại đường Link: http://www.hophap.net/hp/?15659=5&596=18&759=2096&59615=4

Tu Vien Ho Phap 
 
================
In Buddha We Trust
================

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét