Thứ Hai, 23 tháng 5, 2011

Cố Vấn Tâm Linh & Tâm Lý Thực Dụng: Sợ Ma & Làm Sao Hết Sợ Ma

 Sợ Ma & Làm Sao Hết Sợ Ma
Sợ Ma
Thượng Tọa Thích Trí Siêu trong một buổi giảng tại Quận Cam do nhóm Đuốc Tuệ tổ chức đầu tháng 10, 2010.

Con người ta có nhiều cái sợ, như sợ già, sợ bệnh, sợ chết, sợ vợ hay chồng bỏ, sợ thất nghiệp, sợ nghèo, sợ đói, sợ nhiều thứ, v.v… Trong những cái sợ này có cả sợ ma. Không phải chỉ có con nít mới sợ ma mà nhiều người lớn cũng sợ ma.

Muốn hết sợ ma thì cần phải suy tư về thực chất của sợ và ma.

Bạn quan tâm về bài này, xin mĩm cười/hoan hỉ và bấm vào Link này ---->

  http://www.hophap.net/hp/default.asp?15659=5&596=50&759=2129&59615=4E-Temple: HoPhap.Net

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét