Thứ Sáu, 8 tháng 4, 2011

Mời Pháp lữ vào Xem Hoa Thiền Hành Trong Vườn Hoa 50 Mẫu mở cửa from April 10 to May 8 Năm 2011

Mời Pháp lữ vào Xem Hoa Thiền Hành Trong Vườn Hoa 50 Mẫu mở cửa from April 10 to May 8 Năm 2011

 

VƯỜN HOA HỘ PHÁP

THE FLOWER FIELDS
5704 Paseo Del Norte
Carlsbad, CA 92008

 

Link --- >   Season: Spring (March 1st through May 8h, 2011)

Hours: Open to the public seven days a week

from 9:00 AM to 6:00 P

 
Tu Vien Ho Phap 
 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét