Thứ Hai, 18 tháng 4, 2011

Bạn cần biết: Hai bài thuyết pháp tuyệt vời trong tháng 2 ÂL năm 2011


Mời bạn vui lòng bấm vào xem và nghe 2 bài thuyết pháp thật cảm động:

Bạn cần biết: Hai bài thuyết pháp tuyệt vời trong tháng 2 ÂL năm 2011 Ngày Lễ Vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm

HoPhap.Net Press

Bạn mến,

Nếu có dịp vào trang web của: www.Youtube.com  bạn đánh máy vào trong ô Search chữ: "Tuvienhophap" và bấm Enter thì bạn sẽ xem thêm rất nhiều đoạn video thú vị bất ngờ khác của Tu Viện đã đưa lên vì mục đích hoằng Pháp trong thời gian qua.  Chân thành cảm ơn sự nhìn thấy và tùy hỷ vui theo công đức này.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma-ha-tát

May Buddha Bless You and Yours,
 
Ban Hoằng Pháp E-Temple: www.Hophap.Net
 
================
In Buddha We Trust
================

Missionary Headquarters
Ho Phap Monastery
E-Temple: HoPhap.Net
E-mail: TuVienHoPhap@gmail.com 
========================================


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét