Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2011

Bai da duoc dang ngay tai: Họp Báo: Cẩn thận với các băng đĩa đang bị lồng ghép hình sex và nói lời chống phá Phật Pháp của thế lực Vô Minh & Ngoại Đạo

---->  Họp Báo: Cẩn thận với các băng đĩa đang bị lồng ghép hình sex và nói lời chống phá Phật Pháp của thế lực Vô Minh & Ngoại Đạo
 
 
Tu Vien Ho Phap 
 
================
In Buddha We Trust
================

Missionary Headquarters
Ho Phap Monastery
E-Temple: www.HoPhap.Net
E-mail: TuVienHoPhap@gmail.com 
========================================

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét