Thứ Tư, 16 tháng 3, 2011

TIỂU SỬ VÀ CÔNG HẠNH CỐ TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ CHƠN (1933-2011) Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Chơn 1933-2011


TIỂU SỬ VÀ CÔNG HẠNH
CỐ TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ CHƠN (1933-2011)

Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Chơn 1933-2011

Bàn Thờ Tổ Đường: Nhất Tâm Đảnh Lễ Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Trí Chơn

NƠI THỜ CÚNG LỄ LẠY CÚNG DƯỜNG

CỐ GIÁC LINH TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ CHƠN

TẠI TU VIỆN HỘ PHÁP TRÊN KHÔNG GIAN


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét