Thứ Ba, 22 tháng 3, 2011

Đoạn Video Lịch Sử Duy Nhất Được May Mắn Ghi Lại Giây Phút Cuối Cùng của Buổi Lễ Trà Tỳ Cố HT THÍCH TRÍ CHƠN


ĐẠI CHÚNG LIỄU TRI

Đoạn Video Lịch Sử Duy Nhất Ban Tang Lễ May Mắn Được Ghi Lại Những Giây Phút Linh Thiêng Buổi Lễ Trà Tỳ của Cố Giác Linh Trưởng Lão  H.T. Thích Trí Chơn, tại Little Saigon, Nam California

(Trang Nghiêm bấm vào link bên dưới để vào "Tháp Tổ" xem lại)


Đoạn Video Lịch Sử Duy Nhất Được Ghi Lại Giây Phút Cuối Cùng của Buổi Lễ Trà Tỳ Cố HT THÍCH TRÍ CHƠN


Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Ðoạn nghiệp chướng não phiền
Quả Niết Bàn chứng đạt

 

Nguyện Chánh Pháp lưu truyền
Phổ cập khắp thế gian
Chúng sanh thường tịnh lạc
Phật Ðạo chóng viên thành

 

Nguyện đem miệng lưỡi này
Xưng Tụng Pháp Ðại Thừa
Tự nhìn lại lỗi mình
Ðể tiến tu Ðạo Nghiệp

 

Nguyện đem thân mạng này
Cúng dường Ngôi Tam Bảo
Nguyện biết trước ngày giờ chết
Trở về cõi Cực Lạc


Source:  HoPhap.Net

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét