Thứ Tư, 30 tháng 3, 2011

Bạn Có Biết Bạn Đã Ăn Uống Hết Bao Nhiêu Đường Trong Ngày Hôm Nay Không?

Bạn Có Biết Bạn Đã Ăn Uống Hết Bao Nhiêu Đường Trong Ngày Hôm Nay Không?

Bạn Có Biết Là Bạn Có Người Bạn Tên Là "Bệnh Tiểu Đường" Đang Đến Viếng Thăm Bạn Không?

Nếu bạn không hay biết gì, thỉnh mời bạn đi theo tôi đến đây để xem ---->  That's a lot of sugar!May Buddha Bless You and Yours,
 
Tu Vien Ho Phap 
 
================
In Buddha We Trust
================
Ho Phap Monastery
E-Temple: www.HoPhap.Net
E-mail: TuVienHoPhap@gmail.com 
========================================


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét