Thứ Tư, 5 tháng 1, 2011

Tin vui: Tu Viện Hộ Pháp đã hân hoan cung đón Bồ Tát Quán Âm Thánh Tượng ngự về Tu Viện ngày 4 tháng 1 năm 2011


Tin Vui

Sau một thời gian chờ đợi lâu dài, duyên lành đã đầy đủ, Tu Viện Hộ Pháp đã hân hoan cung đón Bồ Tát Quán Âm Thánh Tượng ngự về Tu Viện ngày 4 tháng 1 năm 2011

Tu Viện Hộ Pháp hân hoan cung đón Bồ Tát Quán Âm Thánh Tượng quang lâm ngự tại Đạo Tràng ngày 4 tháng 12 năm 2011

Thiên hoa cúng dường đức Bồ Tát

Bodhisattva comes home

Tu Viện Hộ Pháp hân hoan cung đón Bồ Tát Quán Âm Thánh Tượng quang lâm ngự tại Đạo Tràng ngày 4 tháng 1 năm 2011

Quán Âm Mẹ hiền đã về Đại chúng vui thật là vui ngày Dec 4 2011

Tu Viện Hộ Pháp hân hoan cung đón Bồ Tát Quán Âm Thánh Tượng quang lâm

Vui thay!

Tôn tượng Bồ Tát tướng hảo quang minh, tạc tại Ngũ Hành Sơn, Non Nước- Đà Nẵng Việt Nam hơn 30 ngày do bàn tay nghệ thuật của điêu khắc gia Đinh Viết Lẫm dưới sự chỉ đạo của chị Thu Thủy, giám đốc công ty Đá Mỹ Nghệ Thiên Sơn. Tượng cao 1.8, nặng khoảng 2 tấn rưỡi hình Bồ Tát đứng trên con cá hóa long. Đây là một mẫu tượng độc đáo nhất kế hợp nhiều nét của tượng mẫu đẹp nhất Việt Nam và có lần đầu tiên tại tiểu bang California. Tôn TượngQuán Thế Âm Bồ Tát tạc bằng đá này sẽ lưu lại dấu vết hoằng dương Phật Pháp của Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại tỵ nạn hơn 1000 năm tại xứ người, đất nước Hoa Kỳ, theo lời tiên tri của Ngài Phương Trượng Tu Viện Hộ Pháp.

Tu Viện Hộ Pháp hân hoan cung đón Bồ Tát Quán Âm Thánh Tượng quang lâm

Tu Viện Hộ Pháp hân hoan cung đón Bồ Tát Quán Âm Thánh Tượng quang lâm

Phước tướng Bồ Tát thật trang nghiêm, Hầu hết công đức cúng dường Tôn Tượng Bồ Tát này do công đức đóng góp của Ni cô Giác Huệ trước khi xuất gia đầu Phật cầu sư bà Giác Hòa làm sư phụ. Đạo Tràng Tu Viện Hộ Pháp xin tán thán công đức lành này!

Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát chứng minh gia hộ!

vui thay!

Mắt từ nhìn chúng sinh

Namo Buddhaya

A-Di-Da Phat

con ve nuong tua Phat!

Vui thay, Bồ Tát Mẹ Hiền về!

Vui thay!

Sư Bác "Mệ Nội" rất hân hoan mừng đón Bồ Tát về

Bồ Tát Quán Âm Thánh Tượng quang lâm ngự tại Đạo Tràng ngày 4 tháng 12 năm 2011

Đạo hữu Trí Nhàn người đã phát tâm hoan hỷ hòan tất một ngày Phật sự nhiệt tình thỉnh Đức Bồ Tát từ cảng Long Beach về và dùng trí lực của mình để an trí Bồ Tát thành tựu một cách tốt đẹp

Vui thay!

về Đại chúng vui thật là vui ngày

Đạo hữu Trí Nhàn vừa làm việc sinh sống vừa cứu giúp người già cô độc tại Việt Nam

Tu Viện Hộ Pháp hân hoan cung đón Bồ Tát Quán Âm Thánh Tượng

Tu Viện Hộ Pháp chân thành cảm niệm công đức cúng dường công sức và trí lực của Đạo hữu Trí Nhàn cho sự thành tựu tốt đẹp cung đón Đức Bồ Tát Quán Âm thánh tượng về Tu Viện ngày 4 tháng 1 năm 2011

Cầu chúc Đạo hữu và gia đình được vô lượng phúc báu và mọi sở nguyện đều thành tựu.

Nguyện đem công đức này hồi hướng cho Pháp giới chúng sinh đồng ân triêm lợi lạc.

Xin hoan hỷ vào phòng hình ảnh để xem tiếp các hình ảnh. Vào lối này: http://www.hophap.net/hinhanh/default.asp?prv=sld&dir=76

======================

Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát

Ðoạn nghiệp chướng não phiền

Quả Niết Bàn chứng đạt

Nguyện Chánh Pháp lưu truyền
Phổ cập khắp thế gian

Chúng sanh thường tịnh lạc

Phật Ðạo chóng viên thành

Nguyện đem miệng lưỡi này
Xưng Tụng Pháp Ðại Thừa

Tự nhìn lại lỗi mình

Ðể tiến tu Ðạo Nghiệp

Nguyện đem thân mạng này
Cúng dường Ngôi Tam Bảo

Nguyện biết trước ngày giờ chết

Trở về cõi Cực Lạc

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tiếp Ðộ Ðạo Sư A-Di-Ðà Phật

Đại Chúng Liễu Tri -- HoPhap.Net

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét