Thứ Bảy, 29 tháng 1, 2011

Hình ảnh thật cảm động của Buổi Tang Lễ cố Đh Đức Trí Giác, Nguyễn Quang Minh Jan 27-28, 2011, Long Beach


Hình Ảnh Tang Lễ cố Đạo hữu Đức Trí Giác Nguyễn Quang Minh


January 27-28, 2011 - Long Beach - CaliforniaHương Linh Chiến hữu

NGUYỄN QUANG MINH

(Cựu Đại Uý QLVNCH)

Sinh năm Ất Hợi
Từ trần ngày 22 tháng 1 năm 2011

Nhằm Ngày 19 Tháng Chạp Năm Canh Dần

Tại tư gia, Thành phố Long Beach

Hưởng thọ 76 tuổi.

Nhất tâm cầu nguyện và hộ niệm Hương Linh

Cao Đăng Phật Quốc

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A-Di-Đà Phật
.

 TT. Thích Tuệ Uy

&

Chư Tăng, Phật tử Tu Viện Hộ Pháp


=======================================


No matter the distance between you and the Temple,

The distance between our hearts will never change.

 

=======================================

Hình ảnh thật cảm động Buổi Tang Lễ cố Đh Đức Trí Giác, Nguyễn Quang Minh:

Bấm vào Link này vào thăm viếng: http://www.hophap.net/hinhanh/default.asp?prv=sld&dir=83


Source: http://tuvienhophapmonastery.blogspot.com/

=======================================================Phát tâm hộ trì Chánh Pháp cữu trụ thế gian lợi ích hữu tình và muốn tu học những lời vàng ngọc của Ðức Phật dạy để chứng đắc và hóa sinh về cõi Phật An Lạc ngay trong đời này, thỉnh mời chư thiện hữu đến

Tu Viện Hộ Pháp

3048 Lashbrook Avenue, El Monte, CA 91733 – USA,

để trì tụng lời Kinh Phật hằng đêm từ 7:30 PM đến 9:30 p.m., 365 days/year, và nghe giảng Pháp Ðại Thừa vi diệu 4 times/week: Friday Evening, Saturday Evening, Sunday Evening & Sunday Noon

Điện thoại liên lạc 1 (626) 453-0109, hay liên lạc qua E-mail cần giúp đỡ về Phật Pháp: tuvienhophap@gmail.com.

Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát

 

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Ðoạn nghiệp chướng não phiền
Quả Niết Bàn chứng đạt

 

Nguyện Chánh Pháp lưu truyền
Phổ cập khắp thế gian
Chúng sanh thường tịnh lạc
Phật Ðạo chóng viên thành

 

 

Nguyện đem miệng lưỡi này
Xưng Tụng Pháp Ðại Thừa
Tự nhìn lại lỗi mình
Ðể tiến tu Ðạo Nghiệp

 

Nguyện đem thân mạng này
Cúng dường Ngôi Tam Bảo
Nguyện biết trước ngày giờ chết
Trở về cõi Cực Lạc


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét