Thứ Năm, 23 tháng 12, 2010

Today Ngày Vía Đức Phật A-Di-Đà: Câu Chuyện Giáng Sinh Của Đức Phật A-Di-Đà


Câu Chuyện Giáng Sinh Của Đức Phật A-Di-Đà
Doc het bai nay xin hoan hy va kien tri bam vao LINK nay: http://www.hophap.net/hp/?15659=5&596=2&759=1702&59615=4
Ngày Đức Phật A-Di-Đà Thị Hiện Giáng Sinh (Ngày Vía Đức Phật A-Di-Đà)

LINK: http://www.hophap.net/hp/?15659=5&596=2&759=1701&59615=4

Thank you,
Merry Amida-mas and Happy New Year!
Tu Vien Ho Phap 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét